Rozstrzygnięcie przetargu

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu ofert z proponowanymi stawkami roboczogodziny, cenami ryczałtowymi poszczególnych oferentów na roboty: termorenowacyjne, ogólnobudowlane, malarskie, dekarskie, ślusarskie, elektryczne, wymianę instalacji z.w. , c.w.u. i cyrkulacji , wykonanie nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji,  przeglądy (instalacji gazowej, odgromowej, kanałów wentylacyjno-spalinowych),  kosztami wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz referencjami każdej z firm komisja wybrała wymienione firmy pod warunkiem wcześniejszej negocjacji proponowanych cen i stawek.

Czytaj dalej