Budżet Obywatelski Sopot 2020

 

Harmonogram:

1. Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020 (propozycje można składać w Urzędzie Miasta Sopotu, na spotkaniach dot. Budżetu Obywatelskiego, lub elektronicznie przez www.sopot.pl/bosopot). Spotkania z mieszkańcami do 30 kwietnia 2019r.

2. Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisję Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami oraz Prezydenta Miasta Sopotu do 7 czerwca 2019r.

3. Publikacja wstępnych wyników weryfikacji do 10 czerwca 2019r.

4. Czas na odwołania, które mogą złożyć wnioskodawcy. W przypadku odwołań korespondencyjnych ważna jest data wpływu listu do kancelarii Urzędu Miasta Sopotu. Od 10 do 23 czerwca 2019r.

5. Rozpatrzenie przez Komisję Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami ewentualnych odwołań 24 – 28 czerwca 2019r.

6. Publikacja ostatecznie dopuszczonych do głosowania projektów na stronie internetowej www.sopot.pl/bosopot do 30 czerwca 2019r.

7. Głosowanie tradycyjne (w formie papierowych kart do głosowania) w Urzędzie Miasta Sopotu. Głosowanie internetowe. Od 8 do 23 września 2019r.

8. Ogłoszenie wyników przez Komisję Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami i przedstawienie ich Prezydentowi Miasta Sopotu do 30 września 2019r.

9. Podsumowanie, przekazanie wniosków ewaluacyjnych Prezydentowi Miasta Sopotu przez Komisję Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami do 31 października 2019r.

 

Więcej informacji oraz lista zgloszonych projektów na stronie internetowej: https://sopot.budzet-obywatelski.org/