Regulamin obowiązków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych