Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej oraz zasad wnoszenia opłat za ogrzewanie w PSM „Kolejarz”