Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku

REGULAMIN

Aneks