Rada Nadzorcza

  • Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
  • Składa się od 11-13 członków.
  • Kadencja Rady trwa 3 lata.
  • Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

 

Członkowie Rady Nadzorczej PSM „KOLEJARZ” w KAŻDY pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00 pełnią dyżury dla mieszkańców w siedzibie biura Zarządu PSM „KOLEJARZ” w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 23 B.

 

                                                  Skład Rady Nadzorczej lata 2017-2020 

 Lp.  Imię i nazwisko   Funkcja
 1  Tadeusz Lubryka   Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2  Karolina Bartoszek   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3  Barbara Surma   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4  Zofia Wenderska   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5  Gabriela Reszke   Członek Komisji Rewizyjnej
 6  Jan Janiak   Członek Komisji Rewizyjnej
 7  Lesław Cieśliński  Przewodniczący Komisji GZM
 8  Marian Maciejewski  Członek Komisji GZM
 9  Tomasz Filipski  Członek Komisji GZM
 10  Andrzej Wachowiak Członek Komisji GZM
 11 Danuta Raszewska Przewodnicząca Komsji Społeczno-Samorządowej
 12  Henryk Drewek  Członek Komisji Społeczno – Samorządowej
13  Leon Nowakowski Członek Komisji Społeczno – Samorządowej