Rada Nadzorcza

 

Członkowie Rady Nadzorczej PSM „KOLEJARZ” w KAŻDY pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00 pełnią dyżury dla mieszkańców w siedzibie biura Zarządu PSM „KOLEJARZ” w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 23 B.

 

                                                  Skład Rady Nadzorczej lata 2017-

 Lp.  Imię i nazwisko   Funkcja
 1  Tadeusz Lubryka   Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2  Karolina Bartoszek   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3  Barbara Surma   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4  Zofia Wenderska   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5 Jan Janiak  Członek Komisji Rewizyjnej
6 Lesław Cieśliński  Przewodniczący Komisji GZM
7 Marian Maciejewski Członek Komisji GZM
 8  Tomasz Filipski  Członek Komisji GZM
 9  Andrzej Wachowiak  Członek Komisji GZM
10  Henryk Drewek Członek Komisji Społeczno – Samorządowej
11 Leon Nowakowski Członek Komisji Społeczno – Samorządowej