Zarząd

  • Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
  • Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Zarząd PSM „Kolejarz”:

PREZES SPÓŁDZIELNI:

           Tadeusz Sikora

ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁDZIELNI:

           Waldemar Konieczka