Zarząd

 

Zarząd PSM „Kolejarz”:

PREZES SPÓŁDZIELNI:

           Tadeusz Sikora

ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁDZIELNI:

           Waldemar Konieczka