Rada Osiedla

  • Składa się z 7-9 członków wybranych przez częściowe Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
  • Nie można być członkiem dłużej niż dwie kadencje.
  • Liczbę poszczególnych członków określa Rada Nadzorcza.
  • Jest organem pomocniczym przy Administracji Osiedla.

 

Skład Rady Osiedla KOŁOBRZESKA
(2017-2020)

Lp. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
 1. Jacek Cholewiński Przewodniczący Rady Osiedla
  2.  Katarzyna Penar Sekretarz
3. Marian Maciejewski Przewodniczący Komisji GZM
4. Gabriela Reszke Członek Komisji GZM
5.  Jan Ruszkiewicz Członek Komisji GZM
6.  Kalina Zalewska Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
7.  Andrzej Jurkiewicz Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej
8.  Jan Wilczewski Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

 

Skład Rady Osiedla DŁUGIE OGRODY-LENARTOWICZA
(2017-2020)

Lp. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Urszula Bożek Przewodnicząca Rady Osiedla
2.  Anna Bobkowska Sekretarz
3.  Bożena Wierzbicka Przewodnicząca Komisji GZM
4.  Tomasz Filipski Członek Komisji GZM
5.  Henryk Drewek Członek Komisji GZM
6.  Joanna Ligman-Suchocka Przewodnicząca Komisji Społeczno – Kulturalnej
7.  Antoni Romasz Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej
8. Katarzyna Obozowik Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

 

Skład Rady Osiedla SOPOT
(2017-2020)

Lp. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Teresa Wieczorkowska Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Alicja Barcińska Sekretarz
3. Roman Maj Przewodniczący Komisji GZM
4.  Anna Głownia Członek Komisji GZM
5.  Adam Brański Członek Komisji GZM
6. Jakub Świderski Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej
7. Wiesław Musiał Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

 

Skład Rady Osiedla WYZWOLENIA
(2017-2020)

Lp. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Franciszek Konarski Przewodniczący Rady Osiedla
2. Elżbieta Cichoracka-Jesionek Sekretarz
3. Jan Jednacz Przewodniczący GZM
4. Lucjan Gajewski Członek Komisji GZM
5.  Jarosław Radzikowski Członek Komisji GZM
6.  Elżbieta Pic Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
7. Bożena Prószyńska Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej
8. Michał Łyszczarz Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej