Uchwały Rady Nadzorczej

UCHWAŁY 2020

Uchwała nr 1/2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”

Uchwała nr 2/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego działalności na 2020 rok.

Uchwała nr 3/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2020 rok.

Uchwała nr 4/2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali użytkowych.

Uchwała nr 5/2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 6/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 7/2020 z dnia 1.12.2020r. w sprawie korekty planów remontów na 2020 rok.

Uchwała nr 8/2020 z dnia 1.12.2020r. w sprawie zmniejszenia stawki eksploatacji dla lokali użytkowych oraz wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali użytkowych.

 

 

UCHWAŁY 2019

Uchwała nr 1/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 2/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2019.

Uchwała nr 3/2019 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego działalności na 2019 rok.

Uchwała nr 4/2019 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2019 rok.

Uchwała nr 5/2019 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu powstania, ustania członkostwa, zawierania umów i zamiany mieszkań w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 6/2019 z dnia 29.04.2019 roku w sprawie dokonania podziału członków PSM „Kolejarz” w Gdańsku na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/2019 z dnia 8.05.2019 roku dotycząca byłych członków Zarządu PSM „Kolejarz” w Gdańsku w związku z prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała nr 8/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Uchwała nr 9/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 10/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie użyczenia nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność PSM „Kolejarz” w Gdańsku w celu budowy przyłącza sieci ciepłowniczej na działce nr 128/1.

Uchwała nr 11/2019 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2020.

Uchwała nr 12/2019 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 13/2019 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie korekty planów remontów na 2019 rok.

UCHWAŁY 2018

Uchwała nr 1/2018 z dnia 26.02.2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego działalności na 2018 rok.

Uchwała nr 2/2018 z dnia 26.02.2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2018 rok.

Uchwała nr 3/2018 z dnia 26.02.2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zawierającego zasady przeprowadzania przetargów na roboty budowlano-remontowe, wykonywane w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 4/2018 z dnia 19.03.2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 5/2018 z dnia 7.05.2018r. w sprawie dokonania podziału członków PSM „Kolejarz” na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/2018 z dnia 7.05.2018r. w sprawie skierowania projektów Statutu, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej do rozpatrzenia i uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. 

Uchwała nr 7/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmiany składu Prezydium Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 8/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmian w składzie Komisji Regulaminowej.

Uchwała nr 9/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 10/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Uchwała nr 11/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 i 2019.

Uchwała nr 12/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie korekty planów remontów w Administracji Osiedla nr 2 i w Administracji Osiedla nr 4 na 2018 rok.

Uchwała nr 13/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie scalenia celowego funduszu remontowego na termorenowację budynków mieszkalnych i odnowę elewacji oraz roboty temu towarzyszące z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych.

Uchwała nr 14/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie stwierdzenia nieistnienia uchwały nr 4/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 

Uchwała nr 15/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Członków Zarządu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 16/2018 z dnia 17.12.2018r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Społeczno – Samorządowej.

Uchwała nr 17/2018 z dnia 17.12.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku w sprawie ogłaszania i przeprowadzania ustnego przetargu ograniczonego na nabycie lokali i nieruchomości w obrocie wolnorynkowym. 

Uchwała nr 18/2018 z dnia 17.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 19/2018 z dnia 17.12.2018r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże w zasobach PSM „Kolejarz”.