Uchwały Rady Nadzorczej

UCHWAŁY 2022

Uchwała nr 1/2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 2/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 3/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obowiązków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 4/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego z działalności na rok 2022.

Uchwała nr 5/2022 z dnia 7.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2022 rok.

Uchwała nr 6/2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości wspólnej przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku.

Uchwała nr 7/2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych. 

Uchwała nr 8/2022 z dnia 6.07.2022r. – w sprawie dokonania podziału członków PSM „Kolejarz” na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/2022 z dnia 6.07.2022r. w sprawie podziału mandatów członków Rady Nadzorczej przypadających na daną część Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/2022 z dnia 6.07.2022r. w sprawie ustalenia ilości członków Rad Osiedli jako jednostek pomocniczych działajacych przy Administracjach Osiedli, przypadających na daną część Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/2022 z dnia 6.07.2022r. w sprawie zmiany wysokości miesięcznej zaliczki za gaz od osób w budynkach wyposażonych w zbiorcze układy pomiarowe zużycia gazu sieciowego. 

 

 

UCHWAŁY 2021

Uchwała nr 1/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2021.

Uchwała nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmniejszenia stawki eksploatacji dla lokali użytkowych oraz wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Uchwała nr 3/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 4/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Uchwała nr 5/2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego z działalności na 2021 rok.

Uchwała nr 6/2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2021 rok. 

Uchwała nr 7/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1/2021 do Regulaminu używania lokali mieszkalnych, porządku domowego i współżycia mieszkańców w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 8/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Lęborskiej 30 w Gdańsku.

Uchwała nr 9/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Szopy 1 w Gdańsku.

Uchwała nr 10/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości wspólnej przy ul. Szopy 1 i Szopy 2 w Gdańsku.

Uchwała nr 11/2021 z dnia 29.06.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 12/2021 z dnia 29.06.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce nr 24/4 obręb 46 w Gdańsku w związku z budową osiedla przez firmę ROBYG.

Uchwała nr 13/2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2021 rok.

Uchwała nr 14/2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie odwołania i rozwiązania umowy o pracę z Panem Tadeuszem Sikorą w związku z jego nabyciem prawa do przejścia na emeryturę.

Uchwała nr 15/2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie powołania na członka Zarządu Spółdzielni i zatrudnienia na stanowisku Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 16/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2022.

Uchwała nr 17/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2021 rok.

Uchwała nr 18/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

UCHWAŁY 2020

Uchwała nr 1/2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”

Uchwała nr 2/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego działalności na 2020 rok.

Uchwała nr 3/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2020 rok.

Uchwała nr 4/2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali użytkowych.

Uchwała nr 5/2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 6/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 7/2020 z dnia 1.12.2020r. w sprawie korekty planów remontów na 2020 rok.

Uchwała nr 8/2020 z dnia 1.12.2020r. w sprawie zmniejszenia stawki eksploatacji dla lokali użytkowych oraz wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali użytkowych.

Uchwała nr 9/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 i 2021.

Uchwała nr 10/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”
w Gdańsku.