Uchwały Rady Nadzorczej

UCHWAŁY 2021

Uchwała nr 1/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2021.

Uchwała nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmniejszenia stawki eksploatacji dla lokali użytkowych oraz wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Uchwała nr 3/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”.

Uchwała nr 4/2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Uchwała nr 5/2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego z działalności na 2021 rok.

Uchwała nr 6/2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2021 rok. 

Uchwała nr 7/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1/2021 do Regulaminu używania lokali mieszkalnych, porządku domowego i współżycia mieszkańców w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 8/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Lęborskiej 30 w Gdańsku.

Uchwała nr 9/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Szopy 1 w Gdańsku.

Uchwała nr 10/2021 z dnia 09.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości wspólnej przy ul. Szopy 1 i Szopy 2 w Gdańsku.

UCHWAŁY 2020

Uchwała nr 1/2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”

Uchwała nr 2/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego działalności na 2020 rok.

Uchwała nr 3/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2020 rok.

Uchwała nr 4/2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali użytkowych.

Uchwała nr 5/2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Uchwała nr 6/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 7/2020 z dnia 1.12.2020r. w sprawie korekty planów remontów na 2020 rok.

Uchwała nr 8/2020 z dnia 1.12.2020r. w sprawie zmniejszenia stawki eksploatacji dla lokali użytkowych oraz wstrzymania naliczania odsetek od niewpłaconych w statutowym terminie opłat za używanie lokali użytkowych.

Uchwała nr 9/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 i 2021.

Uchwała nr 10/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz”
w Gdańsku.

 

UCHWAŁY 2019

Uchwała nr 1/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 2/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2019.

Uchwała nr 3/2019 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego działalności na 2019 rok.

Uchwała nr 4/2019 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2019 rok.

Uchwała nr 5/2019 z dnia 25.02.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu powstania, ustania członkostwa, zawierania umów i zamiany mieszkań w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 6/2019 z dnia 29.04.2019 roku w sprawie dokonania podziału członków PSM „Kolejarz” w Gdańsku na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/2019 z dnia 8.05.2019 roku dotycząca byłych członków Zarządu PSM „Kolejarz” w Gdańsku w związku z prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała nr 8/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Uchwała nr 9/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 10/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie użyczenia nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność PSM „Kolejarz” w Gdańsku w celu budowy przyłącza sieci ciepłowniczej na działce nr 128/1.

Uchwała nr 11/2019 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego na rok 2020.

Uchwała nr 12/2019 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale w zasobach PSM „Kolejarz” w Gdańsku.

Uchwała nr 13/2019 z dnia 12.12.2019 roku w sprawie korekty planów remontów na 2019 rok.