Uchwały Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 2019

  1. Uchwała Nr I- IV/ 1 /2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  Nadzorczej z działalności za okres od 15.06.2018 roku do 12.06. 2019 roku;  
  2. Uchwała Nr I- IV/ 2 /2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2018;
  3. Uchwała Nr I- IV/ 3 /2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  4. Uchwała Nr I- IV/ 4 /2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok;
  5. Uchwała Nr I- IV/ 5 /2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Prezesowi- Panu Tadeuszowi Sikora za okres sprawozdawczy, tj. za 2018 rok;
  6. Uchwała Nr I- IV/ 6 /2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni –Zastępcy Prezesa Panu Waldemarowi Konieczka za okres sprawozdawczy, tj. za 2018 rok.

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 2018

1. Uchwała Nr I- IV/ 1 /2018 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  Nadzorczej z działalności za okres od 15.06.2017 roku do 10.06.2018 roku. 

2. Uchwała Nr I- IV/ 2 /2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017.

3. Uchwała Nr I- IV/ 3 /2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

4. Uchwała Nr I- IV/ 4 /2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

5. Uchwała Nr I- IV/ 5 /2018 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółdzielni Prezesowi- Panu Henrykowi Zenonowi Purzyckiemu za okres sprawozdawczy, tj. za 3 miesiące 2017 roku.

6. Uchwała Nr I- IV/ 6 /2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Prezesowi – Panu Tadeuszowi Sikora za okres sprawozdawczy, tj. za 9 miesięcy 2017 roku.

7. Uchwała Nr I- IV/ 7 /2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Zastępcy Prezesa Panu Waldemarowi Konieczka za okres sprawozdawczy, tj. za 2017 rok.

8. Uchwała Nr I- IV/ 8 /2018 w sprawie zatwierdzenie nowego tekstu Statutu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku.

9. Uchwała Nr I- IV/ 9 /2018 w sprawie zatwierdzenia nowego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

10. Uchwała Nr I- IV/ 10 /2018 w sprawie zatwierdzenia nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.

11. Uchwała Nr I- IV/ 11 /2018 w sprawie dokonania zmiany sposobu użytkowania i zbycia w drodze przetargu wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej lokalu użytkowego stanowiącego własność PSM „Kolejarz” w Gdańsku jako lokalu mieszkalnego o powierzchni 38m2 położonego w budynku nr 51 w klatce A przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku.

12. Uchwała Nr I- IV/ 12 /2018 w sprawie scalenia celowego funduszu remontowego na termorenowację budynków mieszkalnych i odnowę elewacji oraz roboty temu towarzyszące z funduszem remontowym.

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 2017

1. Uchwała nr I-IV/1/2017 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 17.06.2016 roku do 8.06.2017 roku.

2. Uchwała nr I-IV/2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016.

3. Uchwała nr I-IV/3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

4. Uchwała nr I-IV/4/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

5. Uchwała nr I-IV/5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółdzielni Prezesowi – Panu Henrykowi Zenonowi Purzyckiemu za okres sprawozdawczy, tj. 9 miesięcy 2016 roku.

6. Uchwała nr I-IV/6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółdzielni – Zastępcy Prezesa Pani Elżbiecie Menes za okres sprawozdawczy, tj. 9 miesięcy 2016 roku.

7. Uchwała nr I-IV/7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Zastępcy Prezesa Panu Waldemarowi Konieczka za okres sprawozdawczy, tj. 3 miesiące 2016 roku.

8. Uchwała nr I-IV/8/2017 w sprawie zbycia lokalu użytkowego o pow. 54 m²(nr 11), położonego w kompleksie pawilonów przy ul. Szczecińskiej 23-25 w Gdańsku.