Uchwały Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku informuje, że Walne Zgromadzenie członków PSM „Kolejarz” w Gdańsku, które odbyło się w dniach
29 września 2023 r., 02, 03, 04 października 2023r., podjęło następujące uchwały

  1. Uchwała Nr I- IV/ 1 /2023 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 6.10.2022 roku do 28.09.2023 roku. 
  2. Uchwała Nr I- IV/ 2 /2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
  3. Uchwała Nr I- IV/ 3 /2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  4. Uchwała Nr I- IV/ 4 /2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
  5. Uchwała Nr I- IV/ 5 /2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni.
    –Prezesowi Panu Tadeuszowi Sikora za okres sprawozdawczy, tj. za 2022 rok.
  6. Uchwała Nr I- IV/ 6 /2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni – Zastępcy Prezesa Panu Waldemarowi Konieczka za okres sprawozdawczy, tj. za 2022 rok.
  7. Uchwała Nr I-IV/ 7 /2023 w sprawie ustalenia stawki na działalność społeczno-kulturalną w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku.
  8. Uchwała Nr I- IV/ 8 /2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.