Przetargi

 

 

Komisja wybrała niżej wymienione firmy pod warunkiem wcześniejszej negocjacji proponowanych cen i stawek 1Rg oraz udzielanych gwarancji na:

 1. Roboty ogólno-budowlne i malarskie – Tab. Nr 1:

 

 1. malowanie klatek schodowych i piwnic ul. Lęborska 30A-C i ul. Sienna 12D-F w Gdańsku

            oraz ul. Okrzei 9A, B w Sopocie.

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE   Tomasz Lipiński

 1. Marcowa 15 , 80-178 Gdańsk 

 

 1. remont ścian , sufitów i balustrad galerii ul. Wyzwolenia 51B do szczytu klatki A

     w Gdańsku.

 

M.S.A „ALPIMOR” Sp. z o.o.

   Al. Niepodległości 665,   81-855 Sopot

 

 1. ocieplenie dachu ul. Wyzwolenia 51 od kl. E do szczytu kl. E w Gdańsku.

 

Przedsiębiorstwo Usługowe „WARIANT” Sławomir Dudzik

 1. Kętrzyńskiego 24/19, 80-376 Gdańsk

 

 1. remont podestów i schodów przed wejściami do kl. schodowych ul. Malborska 5A-D

w Gdańsku.

 

Przedsiębiorstwo Usługowe „WARIANT” Sławomir Dudzik

 1. Kętrzyńskiego 24/19, 80-376 Gdańsk
 1. naprawa sufitów i balustrad balkonów pion (10szt) ul .Dł. Ogrody 2 w Gdańsku

 

„TECHBUD” Paulina Dembowska

 1. Wejherowska 15/7, 81-814 Sopot

 

 1. Roboty instalacyjne związane z wymianą instalacji z.w. , c.w. i cyrkulacji oraz ociepleniem

  pionów  instalacji z.w. , c.w. i c.c.w. – Tab. Nr 2.

 

      – „POLTERM” Instalacje Budynków Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Gdańska 32A, 80-518 Gdańsk

  

      – „INSTALATOR”   S.C.

 1. Heweliusza 2A, 83-211 Janowo

 

 • Roboty modernizacyjne instalacji c.o. – Tab. Nr 3

 

 1. Montaż węzła dwufunkcyjnego ul. Wyzwolenia 6A-C oraz montaż układu zmieszania pompowego i wymianą zaworów podpionowych na regulatory ciśnień ul. Wyzwolenia 51E w Gdańsku.

 

– „POLTERM” Instalacje Budynków Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Gdańska 32A, 80-518 Gdańsk

 

 1. Roboty związane z wymianą okien piwnicznych – Tab. Nr 5.

 Usługi Ogólnobudowlane Gerard Domaszk

 1. Kościerska 50, 83-340 Sierakowice

 

 1. Roboty związane z wymianą drzwi wejściowych do kl. schodowych.

       – „WITEX  SUPER-LOCK”

 1. Kołobrzeska 28, 80-394 Gdańsk

 

 1. Roboty awaryjne – Tab. Nr 6.

 

 1. Ogólnobudowlane i dekarskie.

          – Przedsiębiorstwo Usługowe „WARIANT” Sławomir Dudzik

 1. Kętrzyńskiego 24/19, 80-376 Gdańsk

          – „TECHBUD” Paulina Dembowska

 1. Wejherowska 15/7, 81-814 Sopot
 2. Na instalacji wod-kan i gaz.

    – „POLTERM” Instalacje Budynków Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Gdańska 32A, 80-518 Gdańsk

    „INSTALATOR”   S.C.

 1. Heweliusza 2A, 83-211 Janowo

 

     VII.   Roboty elektryczne – Tab. Nr 7.

 

 1. Pomiary i Instalacje „ELEKTROMONTEX” Krzysztof Huk
 2. Fultona 17, 80-172 Gdańsk

 

   VII.  Przeglądy instalacji wewnętrznej i zewnętrznej p-poż oraz instalacji gazowej – Tab. Nr 8.

 

 1. POLTERM” Instalacje Budynków Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Gdańska 32A, 80-518 Gdańsk
 3. „INSTALATOR” S.C.
 4. Heweliusza 2A, 83-211 Janowo

 

 

 

 

 

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 23B   (tel.553-42-87, 553-42-71 wewn.24.) ogłasza pisemny przetarg ofert na wykonanie:

 1. Robót malarskich w zakresie:

            1.1. Malowanie kl. schodowych, piwnic i pom. ogólnego użytku w

       budynkach mieszkalnych,

1.2. Malowanie elewacji  i galerii budynku mieszkalnego,

 1. Robót ogólnobudowlanych w zakresie:

2.1. Wymiana stolarki okiennej na PCV – piwnice i pomieszczenia ogólnego użytku,

            2.2. Wymiana drzwi wejściowych do budynków,

2.3. Remont balkonów,

2.4. Wykonanie ocieplenia dachu budynku mieszkalnego.

2.5. Wymiana nawierzchni podestów i schodów wejściowych do klatek schodowych

       w budynku mieszkalnym,

2.6. Wymiana drzwiczek do szachtów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych,

 1. Robót elektrycznych w zakresie:

        

            3.1. Pomiary skuteczności zerowania i rezystancji izolacji WLZ budynków mieszkalnych

       oraz instalacji elektrycznej w mieszkaniach, lokalach użytkowych i garażach           

       wielostanowiskowych  – 5-letni przegląd.

            3.2. Kontrola działania elektrycznych wyłączników głównych kl. schodowych oraz badanie

       natężenia oświetlenia awaryjnego p-poż kl. schodowych.

 1. Robót instalacyjnych w zakresie:

            4.1. Roczny przegląd inst. gazowej z ewentualnym usuwaniem nieszczelności,

            4.2. Wymiana poziomów i pionów instalacji z.w., c.w. i cyrkulacji w budynkach

       mieszkalnych 5 kondygnacyjnych i średniowysokich,

4.3. Przegląd nawodnionych pionów instalacji p-poż., i zewnętrznej instalacji

       p-poż hydrantów-nadziemnych,

4.4. Montaż układu zmieszania pompowego na instalacji c.o. wraz z wymianą zaworów
                    podpionowych w budynku mieszkalnym,

4.5. Montaż węzła dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym,

4.6. Wykonanie ocieplenia pionów rur instalacji z.w. , c.w. i c.c.w.. 

 1. Robót awaryjnych dekarskich, ogólnobudowlanych, instalacyjnych wod-kan, gazowych,

    c.o. , c.w. i z.w. , oraz elektrycznych.

 

Oferta powinna zawierać:

 

Kalkulację 1-roboczogodziny wraz z narzutami kosztów pośrednich, kosztów transportu

  zakupu materiałów oraz zysku – dotyczy wszystkich robót budowlanych.

 

– Odpis dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności,

– Oświadczenie o zawarciu umowy w przypadku wygrania przetargu,

– Warunki gwarancji,

– Referencje z wykonania tego typu robót,

– Kserokopię uprawnień do wykonywania określonych prac.

 

– W ofercie na roczny przegląd instalacji gazowej należy podać koszt przeglądu jednego     

   mieszkania (z piecykiem PG i bez piecyka PG) oraz stawkę 1r-g z narzutami dla wykonania

   robót naprawczych,

 – W ofercie na roczny przegląd nawodnionych pionów instalacji p-poż. suchych pionów p-poż.

   i hydrantów zewnętrznych nadziemnych p-poż  należy podać zakres i cenę przeglądu 

   1 pionu nawodnionej instalacji wraz z ewentualną wymianą osprzętu oraz cenę za przegląd

   1szt hydrantu zewnętrznego nadziemnego,

– W ofercie na przegląd instalacji elektrycznej należy podać koszt netto za wykonanie przeglądu

  1 WLZ, 1 mieszkania, 1 lokalu oraz koszt badania od 1szt elektrycznego wył. głównego klatki

  schodowej i od 1szt oprawy awaryjnego oświetlenia,

 

Materiały (przedmiary , specyfikacje) niezbędne do sporządzenia ofert na roboty: malarskie,  wymianę okien i drzwi, wymianę poziomów, pionów instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji, remont sufitów i ekranów balkonów, ocieplenie dachu, montaż węzła c.o. , wymiana zaworów podpionowych c.o. , ocieplenie pionów instalacji z.w. , c.w. i c.c.w..

            Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub anulowanie przetargu bez podania przyczyny.

            Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie
do dnia 26.03.2024 r. do godz. 14ºº.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Sp-ni.