Kontakt

 

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PSM „Kolejarz” w Gdańsku
ul. Lęborska 23B, Gdańsk

CENTRALA  TELEFONICZNA

tel.  58 553 42 71

tel. 58 553 42 87

e-mail: sekretariat@psmkolejarz.pl

Administracja Osiedla nr I – Osiedle „Kołobrzeska”
ul. Kołobrzeska 37E, 80-391 Gdańsk

tel. (58) 557 28 14

Administracja Osiedla nr II – Osiedle „Długie Ogrody-Lenartowicza”
ul. Bajki 8A, 80-706 Gdańsk

tel. (58) 301 54 42

Administracja Osiedla nr III – Osiedle „Sopot”
ul. 3 Maja 6C, 81-729 Sopot

tel. (58) 551 57 82

Administracja Osiedla nr IV – Osiedle „Wyzwolenia”
ul. Wyzwolenia 9A, 80-537 Gdańsk

tel. (58) 343 16 41

 

SEKRETARIAT

tel.  58 553 42 71

fax. 58 553 44 84

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek                  7:00 – 15:00

 

 

KASA
Godziny pracy:

Poniedziałek 12:00 – 17:00 przerwa 15:00 – 15:15
Środa 10:00 – 14:30 przerwa 12:00 – 12:15
Czwartek do 15 dnia miesiąca 12:00 – 17:00 przerwa 15:00 – 15:15
Czwartek po 15 dniu miesiąca 10:00 – 14:30 przerwa 12:00 – 12:15

 

KSIĘGOWOŚĆ – CZYNSZE
Interesanci przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 14:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKI
Interesanci przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek 10:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 13:00
Środa 09:00 – 13:00
Czwartek 09:00 – 13:00
Piątek 09:00 – 13:00

 

TELEFONY ALARMOWE

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego  tel. 112

Pogotowie ratunkowe   tel.  999

Straż pożarna               tel.  998

Policja                           tel.  997

Straż Miejska                tel.  986