Regulamin zasad przeprowadzania przetargów na roboty budowlano-remontowe, wykonywane w PSM „Kolejarz” w Gdańsku