Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych w PSM „Kolejarz” w Gdańsku